No5344女神小果冻儿大理旅拍白色轻透服饰配白丝吊袜完美诱惑写真88P小果冻儿秀人网

No5344女神小果冻儿大理旅拍白色轻透服饰配白丝吊袜完美诱惑写真88P小果冻儿秀人网

 然概而论之,其端有二;一在富贵之子深居简出,体无劳倦,而其病即生于饱暖淫欲之中,故外感之气少而内伤之病妥。刚风为病,令人燥,燥者枯燥瘦瘠也。

少腹满,即脐下满也。蔑血污,皆属于热。

 玩消息二字,机字显然意表,余故揭出一机字为治疟法之大纲云。脉沈迟,手足冷,或吐利,而咽痛者,此少阴也。

刺入五分,灸三壮。 既知其要,则仲景三百九十七法,一百一十三方,不出握中矣。

而除遣疾又复不少,正可以智量之适为用不可全,言非也而并为非者,不知大方之论,所以此之量法,圣人设教有异,未足怪也。刺入三分,主∶面赤,皮热,热病汗不出。

 于此际而商治法,惟即用白虎以解阳邪,加桂枝以通营卫,先使风性之善行数变者尽为驱除,而后阴寒之内伏者孤而无助,庶不至脑灼而肌消。 若手足和暖,神气清爽,脉息洪大,目睛光彩,此为可治。

Leave a Reply