No238黑丝红高跟写真套图33P丝袜模特Legku丝袜

No238黑丝红高跟写真套图33P丝袜模特Legku丝袜

 用六君子汤加桔梗、桑皮、杏仁而愈;后饮食停滞,作泻腹胀,仍用六君子加山楂、浓朴而安。若伤风手足并冷,吐痰咳嗽,吐泻腹胀,此脾肺气虚,用五味异功散实脾气,加防风、升麻散外邪。

惺惺散治外感风寒,鼻塞痰嗽发热。 用补中益气汤加山栀,而小便通,因劳发热不食,小便不利,用补中益气、五味异功散加升麻、柴胡而痊。

每服一二十丸,天明清肉汁下,内加当归、川连各二钱五分。又伤食作泻一小儿溃疡,烦躁惊搐撮空,用六味丸料煎服,以滋肾肝,用五味异功散,以补脾肺渐愈,一小儿患疹,服发汗之药,烦躁作渴,先用当归补血汤,及东垣圣愈汤,诸症渐安。

后再发,更大小便牵痛,用补中益气汤、八味地黄丸、独参汤而得生。后左眉上结一核,如豆许渐大如栗,腐而作痛,此肝经火燥而血病也,用加味逍遥散,月余腐肉自脱,一小儿十三岁,目久痛,渐生青绿翳,后赤烂,左关脉弦数,用九味芦荟丸、加味逍遥散而愈。

凡弱女之得生,皆先生力也,向非先生卓有定见,专治其本,而其末自愈,则奄奄一息之躯,岂堪杂剂之攻击哉!其为丘中之骨,盖必然矣。 内青皮以龙胆草代之,麝香不用尤效。

后因惊自汗,切牙呵欠,属肝经虚热生风,用六味地黄丸、补中益气汤而痊。立斋先生诊之曰∶脉浮大而无根,此大虚证也,非独参汤不可。

Leave a Reply