No3241嫩模唐安琪推销员主题商店半脱露性感红色内衣肉丝裤袜诱惑写真78P唐安琪秀人网

No3241嫩模唐安琪推销员主题商店半脱露性感红色内衣肉丝裤袜诱惑写真78P唐安琪秀人网

败草毒剂,悉曰仙遗;遍身皮肉内,滚滚如波浪声,痒不可忍,抓之出血,谓之气奔。

性能补虚益阴,久病劳瘵宜之。大鳝鱼重斤余者,能助势力,食后遍体疼胀尽力捶之。

俨然峨高冠,窃虚誉矣!今之游权门、食浓俸者,胥能决生死、达内外、定方剂十全无失者乎?脚板中色红如火,不可落地。

 大黄烧存性为末,早晨揩牙嗽口。少顷,吴茱萸一两为末,以面半两,水调成糊,以布摊成膏,贴涌泉穴内,则手足不逆矣。

甘遂末涂腹,绕脐令满。皂矾八两(用红醋二茶杯至红色,放地上出火毒),余粮石四两(醋七次),砂仁四钱(姜汁炒),白豆蔻四钱(炒),浓朴四钱(炒),广皮三钱,干漆一两(炒以烟尽为度),白芷二钱,铁梗茵陈五钱,海金砂一钱,川贝二钱,益母草一钱,广木香二钱,地骨皮二钱,各为细末,以黑枣捣烂为丸。

干烟丝必须配福建烟六、七分许)。 淫欲过度,肾家不能纳气归元,使诸气逆奔而上,此气虚而眩晕也。

Leave a Reply